Wat kunnen wij voor u betekenen?

belasting-almanakVerwerken van administratie

Uw administratie vormt de basis van alle overzichten en alle fiscale aangiften. Een overzichtelijke administratie is een goed stuur- meetmiddel voor de resultaten van uw onderneming. Wij verzorgen tijdig uw volledige administratie, zodat u kunt ondernemen.

Voeren van de complete loonadministratie

Loonadministratie moet correct en snel zijn. U levert de mutaties per maand digitaal aan en u ontvangt van ons dezelfde dag de loonstroken retour, alsmede de aangifte loonheffingen. Bij een omvangrijke loonadministratie maken wij ook voor u de betaalbestanden voor uw bank aan. Uw complete loonadministratie wordt door ons verwerkt.

Opstellen van periodieke cijfers

Een inzicht in de actuele financiële stand van uw onderneming geeft uw inzicht in uw onderneming. Wij presenteren en bespreken met u de gerealiseerde cijfers per maand of per kwartaal. Door dit overzicht kunt u de juiste beslissingen nemen voor het te voeren beleid in uw onderneming.

Aangifte omzetbelasting

Over de door u verrichte diensten en/of verkochte producten bent u omzetbelasting verschuldigd. Wij verzorgen voor u maandelijks de aangifte omzetbelasting.

Samenstellen van de jaarrekening

Een jaarrekening is een belangrijk overzicht voor u, uw bankier, financier en de fiscus. Wij stellen de jaarrekening samen en bespreken met u de gerealiseerde winst over het desbetreffende jaar. Door deze informatievoorziening bent u voorbereidt op de toekomst van uw onderneming.

Aangifte inkomsten- en Vennootschapsbelasting

Zodra de jaarrekening is samengesteld is de gerealiseerde winst van uw onderneming bekend. Aan de hand van deze winst berekenen wij hetgeen u aan belastingen verschuldigd bent. Voor de zelfstandige ondernemer is dat de inkomstenbelasting. Voor de Besloten vennootschap is dat de vennootschapsbelasting.

Opstellen financiering- en ondernemingsplannen

Als ondernemer heeft u veelal financier(s) nodig om uw ondernemingsplan te verwezenlijken. Een financier wil een begroting en een financiële uitwerking van het ondernemingsplan om te beoordelen of het plan winstgevend kan zijn. Wij adviseren en ondersteunen de financiële onderbouwing, zodat uw ondernemingsplan een positieve beoordeling ontvangt.